O nas

Przedmiotem naszych zainteresowań badawczych są: problemy współczesnej semantyki (w tym semantyki symulatywnej), słowotwórstwo, sposoby kodowania i wyrażania emocji w perspektywie pragmalingwistycznej, lingwistyczna analiza dyskursu w badaniach nad tekstami kultury, użycie jednostek idiomatycznych w tekstach prasowych, relacje pomiędzy tekstem a obrazem, werbalno-wizualna kreatywność w komunikacji reklamowej, czat doradczy w komunikacji za pośrednictwem Internetu oraz frazeologia w ujęciu kontrastywnym.

Kontakt

mgr Hanna Kucharek
wtorek–piątek 8.00–14.00, pokój 105
tel./faks: (52) 360 84 50
e-mail: hakuch@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego • Katedra Germanistyki • Zakład Komunikacji Językowej
ul. Grabowa 2 • 86-601 Bydgoszcz • tel./faks: (52) 360 84 50